MIA DRONE BOAT

mia
mia

mia drone boat
mia drone boat

drone dwt
drone dwt

mia
mia

1/4

MIA DRONE BOAT

MIA su kirliliğini önlemek amacıyla çöpleri toplayan otonom bir drone bot olarak tasarlanmıştır. Kalıp çalışmaları ve elektronik kodlama birebir uygulanarak çalışır prototip üretilmiştir ve denenmiştir.

The MIA is designed as an autonomous drone boat that collects garbage to prevent water pollution. Mold works and electronic coding works by applying one-to-one prototypes are produced and tested.